Baza firm

Kalkulator mas

Przelicznik miar

Newsletter

Dopisz się do newslettera, aby otrzymywać najświeższe info-
rmacje wprost na Twój e-mail.

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-07-10
USD 3,9646 +0,41%
EUR 4,4745 +0,02%
CHF 4,2099 +0,04%
GBP 4,9941 +0,05%
Wspierane przez Money.pl
Chcę dodać: 
Jesteś w: Strona główna » News » News

PRZERWA PRODUKCYJNA A PRZYGOTOWANIE UKŁADU Z WODOROZCIEŃCZALNYM ŚRODKIEM DO SKRAWANIA

2020-03-30

W związku z obecną sytuacja, powiązaną z pandemią, niektóre firmy produkcyjne zmuszone są ograniczyć produkcję lub zrobić przerwę, co powoduje wyłączenie układów maszyn do obróbki skrawaniem, w których stosowane są ciecze obróbcze. 

Poniżej instrukcja postępowania z wodorozcieńczalnymi środkami do obróbki skrawaniem, pracu-jącymi w odpowiednich układach, które w czasie przestoju narażone są na czynniki powodujące procesy degradacji cieczy. Dotrzymanie naszych zaleceń pozwoli utrzymać chłodziwo w dobrym stanie i bez zarzutu wznowić produkcję w odpowiednim czasie, zaoszczędzić koszty i czas na wzno-wienie procesów.

 Przygotowanie chłodziwa w układzie do przerwy produkcyjnej:

1. Przed przestojem sprawdzić podstawowe parametry chłodziwa – stężenie i pH.
2. Na czas przestoju zaleca się zwiększyć stężenie o 1-2 % od zalecanego, ale nie powyżej 10%.   Dodanie świeżej dawki w celu zwiększenia stężenia odświeży chłodziwo.
3. Wartość pH ma być wyższa od 9. Wartość pH dla niektórych emulsji syntetycznych może być niższa, odpowiednia informacja mieści się w karcie technicznej produktu.
4. Powierzchnia emulsji w zbiorniku powinna być oczyszczona od olejów obcych. 
5. Układ, szczególnie zbiornik, ma być wyczyszczony od wiórów/ścieru/brudu.
6. Emulsja nie powinna być zakażona przez bakterie i grzyby.
7. Filtry mają być wymienione na nowe, włóknina filtracyjna nie powinna być w kontakcie z chłodziwem.

Pielęgnacja chłodziwa w czasie przestoju:

8. Sporadyczne uruchamianie maszyny (2-5 razy w tygodniu) na około 30-60 minut (czas zale-ży od wielkości układu), tak aby cała objętość układu była przepompowana przez kilkakrot-nie.
9. Regularna (2 razy w tygodniu) kontrola pH i stężenia. Rejestracja wyników do karty badań przy maszynie/układzie. W razie obniżenia pH o 0,5 od początkowej warto dodać stabilizu-jący pH lub świeże chłodziwo.
10. W układach, gdzie są stałe wycieki oleju, olej ma być usuwany w okresie przestoju skimme-rem lub w inny sposób (odkurzacz, włóknina absorbująca, etc.).
11. Zalecana aeracja chłodziwa w zbiorniku, jeśli jest taka możliwość. W przypadku, gdy emul-sja została przepompowana do mauzera - aeracja jest obowiązkowa.
12. Do emulsji można dodać dodatek konserwujący w minimalnej zalecanej ilości. Pomoże to zabezpieczyć chłodziwo na dłuższy okres.

Zachęcamy do kontaktu z lokalnym Specjalistą ds. Wdrożeń przemysłowych środków smarnych FUCHS lub inżynierem serwisu technicznego, aby uzyskać zalecenia dotyczące postępowania ze środkami smarnymi w obrabiarkach i centrach obróbczych podczas przestojów.

Informacja przygotowana przez dział techniczny FUCHS.
www.fuchs.com/pl